Wypadki w kuchni

WYPADKI W KUCHNI

Do najczęściej spotykanych kontuzji, które mogą mieć miejsce w kuchni należą:

Najczęstsze urazy w kuchni:

  • Poślizgnięcia na mokrej lub tłustej podłodze;
  • Potknięcia na nierównej podłodze, luźnych, uszkodzonych płytkach lub deskach;
  • Przeszkody na podłodze;
  • Skaleczenia i rany kłute spowodowane rozbiciem się szklanki, talerzy innych naczyń oraz posługiwaniem się narzędziami ostrymi jak np. nóż;
  • Oparzenia spowodowane wodą, olejem bądź substancjami żrącymi.

Pracując w kuchni jesteśmy narażeni na różnego rodzaju wypadki. Jeśli zaś kuchnia jest Państwa miejscem pracy zawodowej to wszelkie urazy, za które nie ponoszą Państwo winy kwalifikują do uzyskania odszkodowania.

Niewątpliwie ważny aspektem pracy w kuchni jest właściwe szkolenie pracowników. Zatem pracownik powinien mieć pełną wiedzę dotycząca obsługi maszyny, którą się posługuje. W przypadku niewiedzy właściwego użytkowania sprzętu kuchennego przez pracownika odpowiedzialność za wypadek spoczywa na pracodawcy, a poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie.

Jeśli zostaliście Państwo kontuzjowani w trakcie pracy w kuchni to chętnie odpowiemy na każde Państwa pytania w tej kwestii, a także doradzimy właściwy sposób postępowania celem uzyskania przez Państw oświadczenia pieniężnego jako rekompensaty za krzywdy.

Zgłoś sprawę:

020 8166 9900 020 3670 1616

SPRAWDŹ POZOSTAŁE