Choroba zawodowa

CHOROBA ZAWODOWA

Według prawa osoby dotknięte chorobą zawodową mają prawo do gratyfikacji. Oznacza to, że jeśli pracownik w wyniku wykonywanej przez niego pracy doznał stałego uszczerbku na zdrowiu to może ubiegać się o świadczenie finansowe.

Przyczyną chorób zawodowych jest najczęściej długotrwała praca w szkodliwych warunkach. Co prawda pracodawcy mają obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, ale nie we wszystkich branżach całkowite wyeliminowanie zagrożeń chorobą zawodową jest możliwe. Za przykład może tu posłużyć praca, w czasie której dochodzi do wdychania przez załogę firmy niebezpiecznych pyłów przemysłowych, czyli pyłów węglowych czy azbestu.

Dolegliwości nabyte w wyniku pracy w trudnych warunkach mogą skutkować poważnym rozstrojeniem zdrowia. W takim przypadku możliwe jest uzyskanie odszkodowania. Konieczna dla pozytywnego zakończenia Państwa sprawy jest jednak historia zatrudnienia, a więc wszelka dokumentacja dotycząca pracy w szkodliwych warunkach.

Zgłoś sprawę:

020 8166 9900 020 3670 1616

SPRAWDŹ POZOSTAŁE